Juffers (Zygoptera) – Pantserjuffers (Lestidae)


 

Pantserjuffers (Lestidae)

 

 

 

Familie: Pantserjuffers (Lestidae) Suborde: Juffers (Zygoptera)
 Korte omschrijving
Kenmerkende houding van de de (metaalgroene of bronskleurige) pantserjuffers is dat ze hun vleugels meestal half gespreid houden. De (bruinkleurige) winterjuffers daarentegen zitten als waterjuffers, maar dan wel (meestal) met de vleugels langs één zijde van het lichaam. Het pterostigma in de voorvleugel zit dichter bij de top dan in de achtervleugel: in zit liggen ze dan achter elkaar. Het zijn langgerekte pterostigma's.
Het zijn soorten van overwegend stilstaande wateren waar de eieren meestal in tandem worden afgezet. Winterjuffers zijn de enige libellen die niet als ei of larve overwinteren maar als volwassen dier. Je kunt ze dan ook bijna het hele jaar door vinden.
Let voor determinatie volwassen ♂ op stukjes lichtblauwe berijping (met dit kenmerk zijn alleen de gewone en de tangpantserjuffer lastig uit elkaar te houden). Bij de andere soorten en de ♀ is de kleur van het pterostigma (zwart, bruin, tweekleurig of licht) en achterhoofd (metaalkleurig of geel) van belang; alleen de gewone en de tangpantserjuffer vertonen daarin dezelfde combinatie.
Jonge pantserjuffers zijn lastiger omdat ze allemaal lichte pterostigma's hebben en ze allemaal ze een licht achterhoofd kunnen hebben. Bij ♂♂ kunnen de aanhangsels uitsluitsel geven, bij ♀♀ de legboor en bij beide geslachten details op het borststuk: de zijkant van het halsschild, het heupschildje en de tekening bij de tweede zijnaad.
Soorten die tot deze familie behoren zijn o.a.
Pantserjuffers (Chalcolestes): Houtpantserjuffer
Pantserjuffers (Lestes): Gewone pantserjuffer, Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Zwervende pantserjuffer
Winterjuffers (Sympecma): Bruine winterjuffer, Noordse winterjuffer

 


Houtpantserjuffer

 

 


Gewone pantserjuffer

 

 


Tangpantserjuffer

 

 


Tengere pantserjuffer

 

 


Zwervende pantserjuffer

 

 


Bruine winterjuffer

 

 


Noordse winterjuffer