Zoeken binnen de site

Via onderstaande optie kunt u zoeken naar een specifiek dier, onderwerp, locatie of wat er dan ook maar op deze site te vinden is.

Gebruikte afkortingen

Trendklassen.

trend
0/+ stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 minder dan 25%
t matig afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 25 tot bijna 50%
tt sterk afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 50 tot bijna 75%
ttt zeer sterk afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 75 tot bijna 100%
tttt maximaal afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 100%

Zeldzaamheidsklassen.

zeldzaamheid
a algemeen actuele verspreiding minimaal 25% van de atlasblokken; of minimaal 25.000 voortplantende individuen
z vrij zeldzaam actuele verspreiding 5 tot bijna 25% van de atlasblokken; of 2.500-24.999 voortplantende individuen
zz zeldzaam actuele verspreiding 1 tot bijna 5% van de atlasblokken; of 250-2.499 voortplantende individuen
zzz zeer zeldzaam actuele verspreiding bijna 0 tot bijna 1% van de atlasblokken; of 1-249 voortplantende individuen
x afwezig actuele verspreiding 0% van de atlasblokken; of 0 voortplantende individuen

Bronnen voor de klassen zijn Sovon voor broedvogels en waarneming.nl voor de overige vogels (vanwege aangepaste zeldzaamheden i.v.m. met doortrekkers).

Voorkomen in Nederland [vogels]

B Broedt sinds 1990 jaarlijks met meer dan 50 paren.
b Heeft gedurende 1900-2009 gebroed maar in deze periode niet elk jaar; of wel jaarlijks maar met minder dan 50 paren
J Jaargast (hele jaar aanwezig)
D Doortrekker
W Wintergast
Z Zeldzame soort (dwaalgast) die in de periode 1800-2009 is vastgesteld, sinds 1980 niet meer dan gemiddeld twee keer per jaar en waarvan alle gevallen vanaf 2000 door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) dienen te worden beoordeeld.
I Influx- of invasiegast (in sommige jaren aanwezig, soms talrijk)
() Soorten waarvan het regelmatig voorkomen in Nederland uitsluitend is gebaseerd op uitgezette of ontsnapte individuen.
- In Nederland in 1800-2009 niet vastgesteld

 

Publicaties

Publicaties in o.a.

 • De Nieuwe Veluwe
 • Geldersch Landschap & Kastelen
 • Gemeente Hattem
 • Scramble magazine

Bronnen

Deze site is voor mijzelf "ter leering ende vermaek", maar iedereen mag meekijken. 😉 Een eigen naslagwerk dus met niet alleen een overzicht van mijn foto's, maar ook handige weetjes en tips vooral om de verschillende soorten vogels, libellen en vlinders in het veld te leren determineren. Mijn kennis hierover komt uit vanuit het veld; door eigen waarnemingen en gesprekken met mede liefhebbers. Uiteraard haal ik ook veel informatie van het internet en uit boeken. Een aantal van dergelijke bronnen noem ik hier:

 • Libellen van Europa, KD. Dijkstra (2019)
 • ANWB Vogelgids van Europa, L. Svensson/P. Grant (2016)
 • Daglinders van Europa, T. Tolma (2017)
 • Vlinders van Europa, D. Carter/R. Phillips (1983)
 • worldbirdnames.org
 • waarneming.nl
 • vlinderstichting.nl
 • butterfliesoffrance.com

ZEMOIS photography Logo WHITE [400Px]