Index

Voor de index van alle vogelsoorten (op deze site) klik hier.

Aantal soorten gezien: 192

 

Vliegtijden

Voor het beste beeld van vliegtijden van vogels in Nederland is op waarneming.nl een actuele lijst te vinden van de soort activiteit per week. Inloggen is hiervoor noodzakelijk. Klik hier voor deze lijst.


Eendvogels (Anseriformes) - Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

Overige in NL voorkomende Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

Casarca
Dwerggans
Eider

 

Grote zee-eend
IJseend
Indische gans
Kleine rietgans

 

Topper
Witoogeend
Zwarte zee-eend
Roodhalsgans
Sneeuwgans

 


Hoendervogels (Galliformes) - Hoenders (Phasianidae)

Overige in NL voorkomende Hoenders (Phasianidae)

Korhoen
Kwartel

 

 

 


Duikers (Gaviiformes) - Duikers (Gaviidae)

Overige in NL voorkomende Duikers (Gaviidae)

Roodkeelduiker

 


Futen (Podicipediformes) - Futen (Podicipedidae)

Overige in NL voorkomende Futen (Podicipedidae)

Kuifduiker

Flamingo's (Phoenicopteriformes) - Flamingo's (Phoenicopteridae)


Ooievaarachtigen (Ciconiiformes) - Ooievaars (Ciconiidae)

Overige in NL voorkomende Ooievaars (Ciconiidae)

Zwarte ooievaar

Roeipotigen (Pelecaniformes) - Ibissen en lepelaars (Threskiornithidae)


Roeipotigen (Pelecaniformes) - Reigers (Ardeidae)

Overige in NL voorkomende Reigers (Ardeidae)

Koereiger
Kwak
Ralreiger
Woudaap

Fregatvogels, genten, aalscholvers en slangenhalsvogels (Suliformes) - Genten (Sulidae)


BFregatvogels, genten, aalscholvers en slangenhalsvogels (Suliformes) - Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Overige in NL voorkomende Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Kuifaalscholver

Roofvogels en gieren, exclusief valken (Accipitriformes) - Wouwen, Haviken en Arenden (Accipitridae)

Overige in NL voorkomende Wouwen, Haviken en Arenden (Accipitridae)

Aasgier
Grauwe kiekendief
Monniksgier
Steenarend
Vale gier
Wespendief
Zwarte wouw
Steppekiekendief

Kraanvogelachtigen (Gruiformes) - Rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae)

Overige in NL voorkomende Rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae)

Klein waterhoen
Kleinst waterhoen
Kwartelkoning
Porseleinhoen
Waterral

Kraanvogelachtigen (Gruiformes) - Kraanvogels (Gruidae)


Steltloperachtigen (Charadriiformes) - Scholeksters (Haematopodidae)


Steltloperachtigen (Charadriiformes) - Kluten (Recurvirostridae)


Steltloperachtigen (Charadriiformes) - Kieviten en Plevieren (Charadriidae)

Overige in NL voorkomende Kieviten en Plevieren (Charadriidae)

Morinelplevier
Strandplevier
Zilverplevier

Steltloperachtigen (Charadriiformes) - Strandlopers en snippen (Scolopacidae)

Overige in NL voorkomende strandlopers en snippen (Scolopacidae)

Bokje
Bosruiter
Breedbekstrandloper
Grauwe franjepoot
Groenpootruiter
Houtsnip
Kanoet
Krombekstrandloper
Paarse strandloper
Poelruiter
Regenwulp
Rosse franjepoot
Temmincks strandloper
Gestreepte Strandloper
Kleine Strandloper

Steltloperachtigen (Charadriiformes) - Meeuwen, Sterns en Schaarbekken (Laridae)

Overige in NL voorkomende meeuwen, sterns en schaarbekken (Laridae)

Grote stern
Dougalls stern
Drieteenmeeuw
Dwergmeeuw
Dwergstern
Geelpootmeeuw
Grote burgemeester
Kleine burgemeester
Kleine mantelmeeuw
Lachstern
Noordse stern
Reuzenstern
Vorkstaartmeeuw
Witvleugelstern

Duiven (Columbiformes) - Duiven (Columbidae)

Houtduif
Stadsduif
Turkse tortel

 

Overige in NL voorkomende duiven (Columbidae)

Holenduif
Zomertortel

Koekoeksvogels (Cuculiformes) - Koekoeken (Cuculidae)

Koekoek

 

Overige in NL voorkomende koekoeken (Cuculidae)

Kuifkoekoek

Uilen (Strigiformes) - Uilen (Strigidae)

Overige in NL voorkomende uilen (Strigidae)

Ruigpootuil

Nachtzwaluwachtigen (Caprimulgiformes) - Gierzwaluwen (Apodidae)


Scharrelaarvogels (Coraciiformes) - IJsvogels (Alcedinidae)


Hoppen, boomhoppen en neushoornvogels (Bucerotiformes) - Hoppen (Upupidae)

Hop

 


Spechtvogels (Piciformes) - Spechten (Picidae)

Kleine bonte specht
Middelste bonte specht
Zwarte specht

 

Overige in NL voorkomende spechten (Picidae)

Grijskopspecht

Valken en caracara's (Falconiformes) - Valken en Caracara's (Falconidae)

Overige in NL voorkomende valken en caracara's (Falconidae)

Kleine torenvalk
Roodpootvalk
Slechtvalk
Smelleken

Zangvogels (Passeriformes) - Klauwieren (Laniidae)

Overige in NL voorkomende klauwieren (Laniidae)

Kleine klapekster

Zangvogels (Passeriformes) - Kraaien en Gaaien (Corvidae)

Overige in NL voorkomende kraaien en gaaien (Corvidae)

Bonte kraai
Notenkraker

Zangvogels (Passeriformes) - Pestvogels (Bombycillidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Mezen (Paridae)

Overige in NL voorkomende mezen (Paridae)

Matkop

Zangvogels (Passeriformes) - Baardmannen (Panuridae)

Helaas nog geen foto

 


Zangvogels (Passeriformes) - Leeuweriken (Alaudidae)

Overige in NL voorkomende leeuweriken (Alaudidae)

Strandleeuwerik
Boomleeuwerik

Zangvogels (Passeriformes) - Zwaluwen (Hirundinidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Staartmezen (Aegithalidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Boszangers (Phylloscopidae)

Overige in NL voorkomende boszangers (Phylloscopidae)

Bladkoning
Fluiter
Pallas' boszanger

Zangvogels (Passeriformes) - Rietzangers (Acrocephalidae)

Overige in NL voorkomende rietzangers (Acrocephalidae)

Bosrietzanger
Grote karekiet
Spotvogel
Waterrietzanger

Zangvogels (Passeriformes) - Grasmussen (Sylviidae)

Overige in NL voorkomende grasmussen (Sylviidae)

Braamsluiper
Sperwergrasmus

Zangvogels (Passeriformes) - Goudhanen (Regulidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Winterkoningen (Troglodytidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Boomklevers (Sittidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Boomkruipers (Certhiidae)

Overige in NL voorkomende boomkruipers (Certhiidae)

Taigaboomkruiper

Zangvogels (Passeriformes) - Spreeuwen (Sturnidae)

Spreeuw

 

Overige in NL voorkomende spreeuwen (Sturnidae)

Roze spreeuw

Zangvogels (Passeriformes) - Lijsters (Turdidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Vliegenvangers (Muscicapidae)

Overige in NL voorkomende vliegenvangers (Muscicapidae)

Blauwborst
Kleine vliegenvanger
Nachtegaal

Zangvogels (Passeriformes) - Waterspreeuwen (Cinclidae)

Overige in NL voorkomende vliegenvangers (Muscicapidae)

Blauwborst
Kleine vliegenvanger
Nachtegaal

Zangvogels (Passeriformes) - Mussen (Passeridae)

Overige in NL voorkomende mussen (Passeridae)

Spaanse mus

Zangvogels (Passeriformes) - Heggenmussen (Prunellidae)


Zangvogels (Passeriformes) - Piepers en Kwikstaarten (Motacillidae)

Overige in NL voorkomende piepers en kwikstaarten (Motacillidae)

Rouwkwikstaart
Duinpieper
Grote gele kwikstaart
Grote pieper
Oeverpieper
Waterpieper
Roodkeelpieper

Zangvogels (Passeriformes) - Vinken (Fringillidae)

Overige in NL voorkomende vinken (Fringillidae)

Roodmus
Europese kanarie
Frater

Zangvogels (Passeriformes) - Gorzen (Emberizidae)

Overige in NL voorkomende gorzen (Emberizidae)

Grauwe gors
Ortolaan
Dwerggors

 


Levenslijst vogels

Overzicht van alle verzamelde vogelsoorten (1 foto per soort).

(IN AANBOUW)