Orde - Familie Voorkomen
Roofvogels en gieren, exclusief valken (Accipitriformes) - Wouwen, Haviken en Arenden (Accipitridae) Broedvogel, Jaargast    → familie activiteit per week
Benamingen Status
Accipiter nisus;  Eurasian Sparrow Hawk;  Epervier d'Europe;  Sperber Zeldzaamheid: z   - Trend:  0/+    - Categorie:  Thans niet bedreigd
Kenmerken en voorkomen

 

RL_B=Rode Lijst Broedvogels; RL_N=Rode Lijst Niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten); TREND: 0/+=stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen, t/tt/ttt/tttt resp. matig, sterk, zeer sterk en maximaal afgenomen~; ZELDZAAMHEID: a=algemeen, z/zz/zzz resp. vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam, x=afwezig. Voor meer uitleg, zie "Zoeken & Informatie".