Orde - Familie Voorkomen
Zangvogels (Passeriformes) - Mussen (Passeridae) Broedvogel, Jaargast   → familie activiteit per week
Benamingen Status
Passer montanus;  Eurasian Tree Sparrow;  Moineau friquet;  Feldsperling Zeldzaamheid: a   - Trend:  ttt    - Categorie:  RL_B Gevoelig
Kenmerken en voorkomen

 

RL_B=Rode Lijst Broedvogels; RL_N=Rode Lijst Niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten); TREND: 0/+=stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen, t/tt/ttt/tttt resp. matig, sterk, zeer sterk en maximaal afgenomen~; ZELDZAAMHEID: a=algemeen, z/zz/zzz resp. vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam, x=afwezig. Voor meer uitleg, zie "Zoeken & Informatie".