Orde - Familie Voorkomen
Hoendervogels (Galliformes) - Hoenders (Phasianidae) Broedvogel, Jaargast   → familie activiteit per week
Benamingen Status
Perdix perdix; Grey Partridge; Perdrix grise; Rebhuhn Zeldzaamheid: z - Trend: ttt - Categorie: RL_B Kwetsbaar
Kenmerken en voorkomen

 

RL_B=Rode Lijst Broedvogels; RL_N=Rode Lijst Niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten); TREND: 0/+=stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen, t/tt/ttt/tttt resp. matig, sterk, zeer sterk en maximaal afgenomen~; ZELDZAAMHEID: a=algemeen, z/zz/zzz resp. vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam, x=afwezig. Voor meer uitleg, zie "Zoeken & Informatie".