Index

Voor de index van alle libellensoorten (op deze site) klik hier.

 
Aantal soorten gezien: 42

 

Vliegtijden

Voor het beste beeld van vliegtijden van libellen in Nederland is op waarneming.nl een actuele lijst te vinden van de soort activiteit per week. Inloggen is hiervoor noodzakelijk. Klik hier voor deze lijst.


Beekjuffers ~ Calopterygidae

Overige beekjuffers [NL]

Bosbeekjuffer ~ Calopteryx virgo [zz]

 


Breedscheenjuffers ~ Platycnemididae

Overige Breedscheenjuffers ~ Platycnemididae [NL]

-

 


Pantserjuffers ~ Lestidae

Overige Pantserjuffers ~ Lestidae [NL]

Bruine winterjuffer ~ Sympecma fusca [z]
Noordse winterjuffer ~ Sympecma paedisca [zz]

 

Tangpantserjuffer ~ Lestes dryas [z]

 

Zwervende pantserjuffer ~ Lestes barbarus [z]

 


Waterjuffers ~ Coenagrionidae

Overige Waterjuffers ~Coenagrionidae [NL]

Donkere waterjuffer ~ Coenagrion armatum [zzz]
Gaffelwaterjuffer ~ Coenagrion scitulum [zzz]
Kanaaljuffer ~ Erythromma lindenii [zz]

 

Maanwaterjuffer ~ Coenagrion lunulatum [zz]
Speerwaterjuffer ~ Coenagrion hastulatum [zzz]

 

Tengere grasjuffer ~ Ischnura pumilio [z]

 


Bronlibellen ~ Cordulegastridae

-

 

Overige Bronlibellen ~ Cordulegastridae [NL]

Gewone bronlibel ~ Leucorrhinia pectoralis [zzz]

 


Glanslibellen ~ Corduliidae

Overige Glanslibellen ~ Corduliidae [NL]

Gevlekte glanslibel ~ Sympetrum flaveolum [zz]
Hoogveenglanslibel ~ omatochlora arctica  [zzz]

 

Tweevlek ~ Epitheca bimaculata [gw]

 


Glazenmakers ~ Aeshnidae

Overige Glazenmakers ~ Aeshnidae [NL]

Blauwe glazenmaker ~ Aeshna cyanea [a]
Noordse glazenmaker ~ Aeshna subarctica [zz]

 

Venglazenmaker ~ Aeshna juncea [zz]

 

 


Korenbouten ~ Libellulidae

Overige Korenbouten ~ Libellulidae [NL]

Geelvlekheidelibel ~ Sympetrum flaveolum ssp. Flaveolum [z]
Zuidelijke oeverlibel ~ Orthetrum brunneum [zzz]

 


Rombouten ~ Gomphidae

Overige Rombouten ~ Gomphidae [NL]

Beekrombout ~ Gomphus vulgatissimus [zz]
Gaffellibel ~ Ophiogomphus cecilia  [zzz]

 

Kleine tanglibel ~ Onychogomphus forcipatus [zzz]

 

Plasrombout ~ Gomphus pulchellus [z]

 


Alle verzamelde libellen en daar dan weer 1 foto van (IN AANBOUW)