Orde - Familie Voorkomen
Eendvogels (Anseriformes) - Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae) Broedvogel, Jaargast   → familie activiteit per week
Benamingen Status
Cygnus olor;  Mute Swan;  Cygne tubercule;  Höckerschwan Zeldzaamheid: z   - Trend:  0/+    - Categorie:  Thans niet bedreigd
Kenmerken en voorkomen

 

RL_B=Rode Lijst Broedvogels; RL_N=Rode Lijst Niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten); TREND: 0/+=stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen, t/tt/ttt/tttt resp. matig, sterk, zeer sterk en maximaal afgenomen~; ZELDZAAMHEID: a=algemeen, z/zz/zzz resp. vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam, x=afwezig. Voor meer uitleg, zie "Zoeken & Informatie".