Orde - Familie Voorkomen
Zangvogels (Passeriformes) - Kraaien en Gaaien  (Corvidae) -   → familie activiteit per week
Benamingen Status
Pyrrhocorax graculus; Yellow-billed Chough; Chocard à bec jaune; Alpendohle Zeldzaamheid: zeer zeldzaam
Kenmerken en voorkomen
Lijkt meer op een zwarte kraai dan een kauw, maar in beide gevallen kun je je niet vergissen want de snavel is knalgeel. Vandaar de naam. Wordt ook wel Alpine Chough genoemd.

 

RL_B=Rode Lijst Broedvogels; RL_N=Rode Lijst Niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten); TREND: 0/+=stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen, t/tt/ttt/tttt resp. matig, sterk, zeer sterk en maximaal afgenomen~; ZELDZAAMHEID: a=algemeen, z/zz/zzz resp. vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam, x=afwezig. Voor meer uitleg, zie "Zoeken & Informatie".